MAHYA SONLAMA

MAHYA SONLAMA

Mahya hattının başlangıcında veya sonunda kullanılır. 
Mahya kiremiti ile uyum sağlayacak şekilde tespit edilir.