Garanti Şartnamesi

 

30 YIL KOŞULLU GARANTİ ŞARTLARI:

                                       

1.1. Ardasa Plastik. “Kermit” markalı Çatı Kompozit ürünlerinin,  ürünleri  ilk  satın  alan  kişinin,  nizami  olarak  kurulması şartıyla nihai  tüketim amacıyla  aldığı  ürünleri ilk  satın  alma  tarihinden  itibaren  Otuz yıl  (2+28) yıl süreyle,ürünlerin üretim işçiliği ve malzeme açısından üretim ve materyal hatası içermeyeceğini,yarılma,  parçalanma,  çürüme,  termit  veya  mantarsı  çürümeden  dolayı yapısal hasar yaşanmayacağını, aşağıdaki koşullarda garanti eder.

1.2. Eğer garanti süresi içerisinde bir kusur meydana gelirse, Satın Alan, kusuru Kermit'e  yazılı olarak  bildirecek ve  yetkili  bir  Kermit temsilcisinin kusuru teyit  etmesiyle,  Kermit'in  yegane sorumluluğu, kusurlu kiremit ve aksesuarların yenisini  vermekten ibarettir. (kurulum &  montaj maliyetleri Kermit’ e ait değildir). Eski malzemeler değiştirilen malzemelerle renk, tasarım ve kalite açısından olabildiğince  yakın  olarak  sağlanacaktır,  ancak  Kermit  renk  ve  tasarım değişebileceğinden tam bir eşleşmeyi garanti edemez.

1.3. Eğer bu belge kapsamında geçerli bir garanti talebi ilk satın almadan itibaren ikinci (2.) yılın sonu ila  otuzuncu  (30)  yıllar  arasında  yapılırsa,  garanti  karşılığı aşağıdaki tabloya  göre yeniden belirlenecektir. Parça veya parçaları aşağıda listesi verilen kullanım yılı yüzdelerine göre uygulanır.

 

Garanti Talep yılı   Karşılama Yüzdesi

1-2                                         100

3-4                                          40

5-10                                        20

10-19                                      10

20-30                                      5

 

1.4. Bağlantı elemanları, diğer bölümler ve aksesuarlar bu garanti kapsamı dışındadır.

1.5. Bu garanti, kusurlu ürünün yenisi ile değiştirilmesini kapsar. Malzemelerin montajı ile ilgili ortaya  çıkan işçilik,  nakliye  gibi  v.s maliyetleri  kapsamaz  ve  Kermit bunlardan  sorumlu değildir.


1.6. Bu garanti Satın Alan tarafından 3. şahıslara devredilemez.


1.7. Ürün  ilk  montaj  edildiği  yerden  sökülüp  başka  bir  yere  ikinci kez  montaj  edildiğinde  bu garanti kapsamı dışındadır.

 

2.   Garanti Kapsamından İstisnalar:

2.1. Isıya dayanıklılık: Aşırı ısı kaynaklarına direkt veya dolaylı temas ürüne hasar verebilir. Bu tür maruziyet etkileri bu garanti kapsamı dışındadır.

2.2. Yüzey  Hasarı: Ürünün yüzeyinde kar, buz veya herhangi bir maddeyi çıkarmak için metal kürek, keskin kenarlı veya sivri uçlu araçlar kullanmak ürünü garanti kapsamından çıkarır.

2.3. Darbe, Yük ve Yürüme trafiği Hasarı: Ürün üzerine düşen maddelerden kaynaklı veya vurma, çarpma ile oluşan hasarlar bu garanti kapsamı dışındadır.  Ürünler  yük  taşıma  amacıyla tasarlanmamıştır, ayrıca ürün mukavemetliliği kurulum şekli, zemin ve kullanım şekline göre değişkenlik arzetmektedir çatı da insan trafiği olmamalı yetkili servis tarafından çatı yürüme merdiveni ile yürünmelidir. Kullanılacak çatı yürüme merdiveni ve yetkili servis elemanı önem  arz  etmektedir.

Bu hallerdeki hasarlar garanti dışındadır.
2.4. Boya  veya  diğer  Malzemeler: Eğer  Ürüne  boya  veya  diğer  kaplama  malzemeleri uygulanırsa bu garanti iptal olur.

2.5. Kermit aşağıdaki durumları garanti etmez ve hiçbir zımni garantinin bu durumları kapsadığı düşünülemez:

(1) Ürünün  yanlış kurulumu ve Kermit'in montaj  ilkelerine  uyulmaması;

(2) ürünün amacına uygun normal kullanımının ötesinde Ürün kullanımı, veya Kermit'in ilkeleri ve inşaat kuralları tarafından önerilmeyen bir uygulama;

(3) Ürünün kurulu bulunduğu zemin veya  destekleyici  yüzeyin  hareketi,  bozulması,  çökmesi  veya oturması;

(4)  doğal  afetler (örneğin  sel,  fırtına,  deprem,  yıldırım  vs),  çevresel  koşullar  (hava  kirliliği,  küf  vs),  yabancı maddelerden lekelenme (örneğin kir, gres, yağ vs), veya anormal iklim koşulları

(5) Kermit ürünlerinin renklerinde değişiklikler;

(6) Ürünün Satın Alan, devralan veya üçüncü taraflarca yanlış kullanımı,  depolaması,  suiistimali,  Ağır  kusur  ve  kasıtlı  olarak  ürüne  gelebilecek zararlardan,

(7) normal aşınma ve yıpranma.

2.6 Hiçbir kimse Kermit tarafından Kermit ürünlerinin kalitesi veya performansı ile ilgili olarak bu garanti kapsamı dışında bir ifade veya beyan vermekle yetkilendirilmemiştir ve bu aksi ifade ve beyanlar Kermit'i bağlamaz. Bu garanti Kermit ve Satın alan tarafından imzalanmış bir yazılı belge dışında değiştirilemez veya düzeltilemez.

2.7. Hiçbir durumda Kermit'e  ister bu zararlar sözleşme, haksız fiil (ihmal ve sıkı yükümlülük dahil) veya  diğer  nedenlerden  çıkmış olsun  özel,  dolaylı  veya  arızi  zararlardan  sorumlu olmayacaktır; ayrıca Kermit'in ürünlerle ilgili yükümlülüğü hiçbir durumda yukarıda belirtildiği

gibi bu ürünlerin değiştirilmesini aşmayacaktır.

 

3. Bu Garanti kapsamında bir Talepte bulunma Prosedürü

Bu garanti kapsamında bir talepte bulunmak için Satın Alanın yapması gerekenler.

3.1. Koşullu garanti kapsamında  bir  talepte  bulunmak  için  Satın  Alan,  Kermit'e garanti  süresi içerisinde ürünün etkilenen alanının bir açıklamasını ve fotoğraflarını gönderecektir.

3.2. Bu garanti kapsamında bir talepte  bulunmak  için  Satın  Alan,  Kermit'e yukarıda bahsedilen garanti  süresi  içerisinde  iddia  edilen  kusurun  bir  açıklamasını  ve  satın  alma belgesini aşağıdaki adrese gönderecektir.

 

Ardasa Plastik San.Tic.Ltd.Şti

Adres

:

Cumhuriyet Mah. Cihan Sok. No:4
ÇAYIROVA / KOCAELİ - TÜRKİYE

Telefon

:

+90 262 658 97 29

Faks

:

+90 262 658 11 29

E-mail

:

info@kermit.com.tr